Bestuursleden Stichting Botanische tuin Kerkrade
en rooster van aftreden d.d. 26 september 2023

Naam Functie Datum aantreden bestuurslid Datum aftreden bestuurslid
G. Manderveld Penningmeester 14-11-2018 14-11-2026
(2e termijn)
J. Sturtz Secretaris 18-09-2023* 18-09-2027
 • Bestuursleden zijn na aftreden maximaal 1 keer herkiesbaar. De maximale zittingstermijn voor bestuursleden bedraagt
  tweemaal een periode van ten hoogste 4 jaar.
 • * Na onderbreking


Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid voor medewerkers van de Stichting Botanische Tuin Kerkrade volgt de CAO gemeenten. Leden van het Stichtingsbestuur ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Botanische Tuin. 

Doelstelling 

Het presenteren van het (botanisch) erfgoed op een aantrekkelijke, rustgevende en inspirerende manier voor een breed publiek, in de overtuiging dat het behouden van de museale status en het onderhouden van de waardevolle, omvangrijke collectie belangrijke voorwaarden zijn voor bezielende publieksbeleving. Daarnaast wordt de collectie door educatie, informatie en gepaste recreatieve (rand)activiteiten extra betekenis gegeven.

Inkomsten

De Stichting verwerft inkomsten door:

 • een jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente Kerkrade;
 • entreegelden;
 • het verkopen van abonnementen;
 • het verhuren van ruimten;
 • horeca-activiteiten (gerund door vrijwilligers);
 • educatieve projecten;
 • incidentele projecten.

De inkomsten van de Stichting worden hoofdzakelijk besteed aan vaste lasten en personele verplichtingen. De inkomsten zijn in 2021 kostendekkend geweest.

De Stichting heeft geen eigen vermogen.

Voor een actueel verslag van activiteiten zie Jaarplan 2023
Voor financiële verslaglegging zie vaststelling Jaarrekening 2021

 

 

AGENDA 2024
close slider

Winterseizoen 1 november 2023 t/m 1 april 2024
Maandag t/m vrijdag: 12.00 - 16.00 uur
Zaterdag: gesloten
Zondag: 12.00 - 17.00 uur

In de maanden januari en februari is de tuin op maandag gesloten.

AGENDA 2024
We hebben voor het hele jaar een mooie agenda voor u samengesteld met allerlei leuke evenementen in de tuin! Bent u erbij? Zie https://botatuin.org/agenda/