Geschiedenis van de Botanische Tuin

1922 Bouw van de Kerk o.l.v. Pastoor Spierts op het landgoed ‘de Winselaar’, dat hij in 1919 had gekocht. Pastoor Spierts schetste om de kerk heen een park waar niet gebouwd mocht worden. De straten St. Hubertuslaan, Singelweg, Callistusstraat, Dr. Nolenstraat, Piusstraat en de Mariastraat worden aangelegd.

1930-1934 Pastoor Spierts staat een stuk grond af aan het Fonds voor Sociale Instellingen (FSI) van de Staatsmijnen voor de werkgelegenheid. De Staatsmijnen bouwen er een confectie-atelier voor de dochters van de mijnwerkers.

1935 Pastoor Spierts plant een aantal populieren langs de verbindingsweg tussen De Laurentiusstraat en de Mariastraat (van deze populieren zijn er nog 5 over in 1975) Ook plant hij een accacia, suikeresdoorn, linde, zilverlinde, twee platanen, een beuk en enkele sparren.

1937 Initiatief tot oprichting Botanische Tuin Kerkrade door Fonds voor Sociale Instellingen (FSI) van de Staatsmijnen. Dhr.Ir. L. Ruland (voorzitter) en Heintgens (secretaris), Dhr.Ir. L.H.M. Brand (chef woningbeheer van de Staatsmijnen) in samenwerking met de Zuid-Limburgse Tuinbouw Vereniging te Heerlen Dhr. H.J.M. Moonen (tuinbouwleraar). Het was de bedoeling om mijnwerkers voorlichting te geven over bloemen en planten in het algemeen en de Zuid-Limburgse flora in het bijzonder. Ook dhr.Ir. Mous (directeur Staatsmijnen) en Pastoor Spierts gingen erover in gesprek.

1938 In 1938 kreeg de tuinarchitect John Bergmans van de Staatsmijnen de opdracht een ontwerp te maken voor een Botanische Tuin op een perceel afgestaan door de parochie O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen. Rondom het aldaar gelegen kledingbedrijf werd een rotstuin aangelegd en als tweede gedeelte los daarvan werd een Engelse Landschapstuin aangelegd. Beide delen weden verbonden door een veldpad. Dit verbindingspad werd verbreed en heeft in 1950 een uitbreiding ondergaan, omdat door de parochie nogmaals een perceel werd afgestaan. Ook dit pad werd een volwaardig tuingedeelte en kreeg de naam ‘Coniferenlaan’.

1939 Opening Botanische Tuin Kerkrade.

AGENDA 2024
close slider

Winterseizoen 1 november 2023 t/m 1 april 2024
Maandag t/m vrijdag: 12.00 - 16.00 uur
Zaterdag: gesloten
Zondag: 12.00 - 17.00 uur

In de maanden januari en februari is de tuin op maandag gesloten.

AGENDA 2024
We hebben voor het hele jaar een mooie agenda voor u samengesteld met allerlei leuke evenementen in de tuin! Bent u erbij? Zie https://botatuin.org/agenda/